Čistý vzduch pro vnitřní prostory

Téměř denně se objevují nové zprávy o ničivých dopadech znečištěného ovzduší na naše zdraví. Tyto informace se vztahují většinou na kvalitu venkovního vzduchu. Ale znečištění vzduchu ve vnitřních prostorách, v nichž trávíme 90 % svého času, může být mnohonásobně větší. Právě na místech, na kterých se cítíme nejbezpečněji, může kvalita vzduchu dosahovat kritických hodnot ohrožujících zdraví.

Pod značkou OurAir Intelligent Air Solutions nabízí společnost MANN+HUMMEL řešení, která z takových prostor učiní čistá a zdravá místa. Sortiment našich produktů zahrnuje přístroje na měření vzduchu, čističky vzduchu pro vnitřní prostory i automobily a také digitální servis. XXXX 

Více informací naleznete na stránkách www.ourair.info.