Poznámka

MANN+HUMMEL věnuje velkou péči přípravě těchto internetových stránek a zajištění toho, že vám přináší včasné informace a pravidelně je aktualizuje, ale společnost nemůže zaručit, že všechny informace poskytované na těchto stránkách jako fotky, texty, ceny a ostatní formy prezentace budou vždy kompletní, správné a aktuální. MANN+HUMMEL si vyhrazuje právo na změny a dodatky k poskytovaným informacím.

MANN+HUMMEL proto nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody včetně ušlého zisku způsobéného informacemi spojenými s obsahem na těchto stránkách.

Výše uvedené platí i pro veškeré odkazy, na které tyto stránky přímo i nepřímo odkazují. MANN+HUMMEL nezodpovídá za informace získané z takových zdrojů.

Tyto informace nepředstavují žádnou nabídku prodeje. Všechny uvedené ceny jsou nezávazné. MANN+HUMMEL nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vyplývající ze stahování nebo ukládání těchto stránek nebo linků.