Odpovědnost a vytrvalost: respekt k lidem a životnímu prostředí

Jednou z našich hlavních firemních hodnot je respekt k lidem, se kterými pracujeme. Také respekt ke společnosti a životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Náš závazek k tomuto respektu jasně vyjadřujeme v kodexu MANN+HUMMEL. Kodex MANN+HUMMEL obsahuje kodex chování a sociální chartu. Kodex chování zahrnuje základní etické a právní zásady společnosti, kterými se řídí všichni zaměstnanci společnosti. Sociální charta popisuje naše povinnosti a odpovědnost vůči společnosti. Naším kodexem bychom chtěli zdůraznit náš závazek a sdělit, co MANN+HUMMEL odlišuje: smysl pro zodpovědnost, stejně jako vzájemné uznání. Ochrana životního prostředí a ekonomické využívání zdrojů jsou nejvyšší prioritou při vývoji našich produktů, nákupu, výrobě, logistice i likvidace odpadů. Aktivně podporujeme ochranu životního prostředí a klimatu. Eliminujeme plýtvání a redukujeme emise. Šetření energiemi a vodou je po mnoho let běžnou součástí práce v našich výrobních závodech.