Akustika ve vozidle - prevence hluku a optimalizace kvality zvuku

Jako partner ve vývoji pro mezinárodní automobilový průmysl disponuje MANN+HUMMEL nejmodernějším zařízením na testování motorů a vozidel. Prováděná měření jsou nutná pro optimalizaci výkonnosti a hlučnosti. Toto je jediný způsob, jak splnit zákonné požadavky na hlučnost vozidel. 

Sortiment výrobků MANN+HUMMEL rovněž obsahuje tzv. Symposer a Soundpipe na cílenou optimalizaci kvality zvuku. Oblíbené sportovní tóny například zlepšují a namíří je do interiéru vozidla, aniž by ovšem došlo k překročení mezní hranice hlučnosti.

Při zrychlení projíždějícího auta vzniká hluk převážně u hrdla sání. Akustické parametry nejenom že plní zákonné předpisy týkající se úrovně hlučnosti, ale rovněž podstatným způsobem umocňují i emotivní zvuk motoru, cejchování zvuku vozidla. Z tohoto důvodu se již ve fázi plánování systému sacího potrubí využívají kalkulace a simulační nástroje, které mají vliv na akustické parametry. Vypočtené hodnoty jsou použity při vývoji soustav sání vzduchu. Tento způsob slouží k zahájení procesu neustálého zlepšování, který dává vzniknout primárním a sekundárním opatřením. Primární opatření ovlivní hluk přímo u zdroje; sekundární opatření využívají absorpci a izolaci zvuku, čímž hladinu hluku v prostředí omezují. 

Pro prověření správné funkce je vyroben prototyp, který je podroben měření na motoru a zkušebním zařízení. V závislosti na konkrétním požadavku lze sací systémy zkoušet v akustických zkušebnách motorů, případně probíhá zkoušení celého vozidla za účelem pořizování záznamů, např. úrovně hlučnosti při průjezdu.