Odvzdušnění klikové skříně - různorodost a zkušenosti pod jednou střechou

Ve spalovacích motorech se uvnitř klikové skříně vytváří plyn s obsahem oleje označovaný jako olejová mlha. Tuto olejovou mlhu je nutno vrátit zpět do spalovacího procesu, toho lze dosáhnout za použití uzavřených systémů na odvzdušnění klikové skříně (CCV). Systémy CCV rovněž odlučují olej, vrací jej zpět do klikové skříně a regulují tlak uvnitř klikové skříně.

MANN+HUMMEL může dodávat všechny komponenty a systémy spojené s odvzdušněním klikové skříně, včetně:

  • Odlučovačů oleje
  • Tlakových regulačních ventilů
  • Vyhřívacího potrubí
  • Ventilové technologie (anti drenážní ventily, PCV ventily, odvzdušňovací ventily)
  • Zabudování odvzdušnění klikové skříně do krytu hlavy válců anebo jiná vestavěná řešení

 

Se stále přísnější legislativou v oblasti emisí, požadavky na odlučování oleje za poslední léta postupně vzrostly. Motorové komponenty s vlivem na množství produkovaných emisí, jako turbodmychadla, chladiče nasávaného vzduchu nebo čidla je nutno chránit před snížením funkce, jež způsobuje kontaminace olejem. MANN+HUMMEL poskytuje na odlučování oleje produkty různé konstrukce. Tento sortiment začíná integrovanými nebo externími odstředivými odlučovači, jako jsou cyklonové nebo labyrintové odlučovače, a končí odlučovači s filtrační vložkou ProVent do nákladních vozidel a pro průmyslové využití. 

V systému ProVent je zabudovaný účinný odlučovač oleje s jednotkou na regulaci tlaku. Oba mají charakteristickou robustní a lehkou konstrukci. ProVent chrání turbodmychadlo a další součásti motoru před usazováním olejových usazenin, které snižují výkon. Tato komerční koncepce byla vyvinuta pro průmyslové spalovací motory o výkonu až do cca 1250 kW a dokáže pracovat při průtoku cca 10 až 1000 litrů za minutu (l/min). Tuto sérii doplňují bezpečnostní ventily, které lze používat pro více různých účelů. MANN+HUMMEL dodává vhodné tlakové regulační ventily pro všechny typy motorů, které omezují podtlak uvnitř klikových skříní, tím chrání motor před nečistotami z okolního ovzduší.

Zabudování vyhřívacího potrubí na kritických místech v systému odvzdušňování klikové skříně brání nahromadění ledu na studeném povrchu v zimních měsících, a tím je zajištěna řádná a bezchybná funkce celého systému. 

Máme širokou škálu odborných zkušeností v oblasti technologie ventilů, např. vypouštěcích, PCV a odvzdušňovacích ventilů. Tímto způsobem dokážeme pokrýt všechny typy ventilů s různými parametry vedení průtoku k odvzdušňování klikové skříně.  MANN+HUMMEL nepoužívá kryt hlavy válců motoru pouze jako kryt samotný, ale i jako nosič přídavných prvků. Pro účely optimalizace nákladů a využití zástavbového prostoru provádíme rovněž integraci odvzdušnění klikové skříně