Technologie pohonů budoucnosti (e-mobility) – čistá řešení pro klima a životní prostředí

Velké změny lze očekávat v příštích letech v oblasti technologie pohonů. Omezení skleníkového efektu vyžaduje mimo jiné drastické snížení emisí CO2. V otázkách snižování spotřeby fosilních paliv nebo jejich úplné vyřazení z oběhu hrají v dopravě a při dodávkách elektrického proudu důležitou roli alternativní zdroje energie, např. vodíku. Své úsilí zaměřujeme na zdokonalování technologií při výrobě baterií a palivových článků – jak pro mobilní, tak i pro stacionární použití.

Naše portfolio výrobků pro elektrifikované pohony zahrnuje rámy baterií pro pouzdra článků, patrony vysoušečů vzduchu pro systémy baterií, filtry pro vzduchem chlazené baterie, odplyňovací zařízení pro systémy baterií, vzduchové filtry katodické a měniče iontů. Tyto produkty se používají rovněž v průmyslové oblasti (např. u vysokozdvižných vozíků poháněných palivovými články) nebo v kogeneračních jednotkách pro rodinné domy.