Co hledáte?
Vyberte prosím region, zemi a svůj jazyk

MANN+HUMMEL: Dotační projekty

           

 

Projekt č. 4

Název projektu: Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019606

Program: Potenciál

Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. prostřednictvím pořízení technologického, softwarového, experimentálního a přístrojového vybavení. Cílem záměru je zvyšování odborných kompetencí a kvalifikace stávajícího oddělení v nových výzkumných oblastech: Prototyping, Simulations a Mechatronics. Realizace projektu přinese také významné pozitivní dopady na životní prostředí díky snížení množství produkovaného nebezpečného odpadu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

K podpořené výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup jiným uživatelům, kteří spadají do vědecké obce, formou komerční služby.

Bližší informace naleznete zde  

Povinná publicita

Projekt č. 3

Název projektu: Rozšíření centra sdílených služeb společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_006/0000055

Program: Program ICT a sdílené služby

Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření centra sdílených služeb společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. v Nové Vsi. Výsledkem projektu bude vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst. ZV projektu budou mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích a nájemné.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Povinná publicita

Projekt č. 2

Název projektu: Rozšíření centra sdílených služeb pobočky MANN+HUMMEL Service s.r.o. v Brně

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_077/0008622

Program: Program ICT a sdílené služby

Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření centra sdílených služeb pobočky MANN+HUMMEL Service s.r.o. v Brně. Výsledkem projektu bude vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst. ZV projektu budou mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích a nájemné. Projekt je financován za podpory EU.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Povinná publicita

Projekt č. 1

Název projektu: Rozšíření technického zázemí pro účely výzkumu a vývoje společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000051

Program: Potenciál

Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření technického zázemí pro účely výzkumu a vývoje společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. Hlavním cílem projektu je pořízení zařízení (hardware a software), které doplní jednotlivé vývojové týmy za účelem růstu jejich výzkumných a vývojových kompetencí. Projekt je financován za podpory EU.

Bližší informace naleznete zde.

Povinná publicita