Co hledáte?
Vyberte prosím region, zemi a svůj jazyk

  

Dotační projekty

Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o.
Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. prostřednictvím pořízení technologického, softwarového, experimentálního a přístrojového vybavení. Cílem záměru je zvyšování odborných kompetencí a kvalifikace stávajícího oddělení v nových výzkumných oblastech: Prototyping, Simulations a Mechatronics. Realizace projektu přinese také významné pozitivní dopady na životní prostředí díky snížení množství produkovaného nebezpečného odpadu.

K podpořené výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup jiným uživatelům, kteří spadají do vědecké obce, formou komerční služby. Bližší informace naleznete zde.

Program Potenciál: Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. prostřednictvím pořízení technologického, softwarového, experimentálního a přístrojového vybavení. Cílem záměru je zvyšování odborných kompetencí a kvalifikace stávajícího oddělení v nových výzkumných oblastech: Prototyping, Simulations a Mechatronics. Realizace projektu přinese také významné pozitivní dopady na životní prostředí díky snížení množství produkovaného nebezpečného odpadu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Program ICT a sdílené služby: Předmětem projektu je rozšíření centra sdílených služeb společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. v Nové Vsi. Výsledkem projektu bude vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst. ZV projektu budou mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích a nájemné. Projekt je financován za podpory EU.

Program ICT a sdílené služby: Předmětem projektu je rozšíření centra sdílených služeb pobočky MANN+HUMMEL Service s.r.o. v Brně. Výsledkem projektu bude vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst. ZV projektu budou mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích a nájemné. Projekt je financován za podpory EU.

Program Potenciál: Předmětem projektu je rozšíření technického zázemí pro účely výzkumu a vývoje společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. Hlavním cílem projektu je pořízení zařízení (hardware a software), které doplní jednotlivé vývojové týmy za účelem růstu jejich výzkumných a vývojových kompetencí. Projekt je financován za podpory EU.

K podpořené výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Bližší informace naleznete zde.