Co hledáte?
Vyberte prosím region, zemi a svůj jazyk

MANN+HUMMEL: Naše strategie udržitelnosti s filtrací

Náš přístup

Položili jste si někdy otázku, co je to skutečná udržitelnost? Dovolte nám, abychom vám ve stručnosti přiblížili svět udržitelnosti ve společnosti MANN+HUMMEL. Protože si myslíme, že je to ve skutečnosti mnohem víc než jen péče o životní prostředí nebo dobročinnost.

Běžné definice udržitelnosti obvykle zahrnují tři rozměry: environmentální, ekonomický a společenský. Ve společnosti MANN+HUMMEL se považujeme za průkopníky, kteří těmto stávajícím konceptům přidávají čtvrtý rozměr: technologii. Jako technologicky orientovaná společnost vyvíjíme inovativní a špičková řešení již osm desetiletí. Pevně věříme, že rozměr technologie je nezbytnou součástí udržitelnosti. A pro MANN+HUMMEL je rozměr technologie konkrétněji rozměrem filtrace.

Udržitelnost je přirozenou součástí filtrace. Pro nás to není jen prázdné "módní slovo". Oddělováním užitečného od škodlivého prostřednictvím filtrace, což je naším posláním a hlavní náplní naší činnosti již 80 let, jsme vždy přispívali ke skutečné udržitelnosti.

Rostoucí urbanizace, znečištění ovzduší, kontaminovaná voda a nedostatek sladké vody jsou jen několika příklady velké potřeby filtrace na celém světě. Jsme přesvědčeni, že filtrační a separační řešení jsou klíčovou technologií 21. století a důležitou součástí pro to, aby se svět stal lepším a bezpečnějším místem. Naše klíčová kompetence, filtrace, je základem našeho podnikání a zároveň naší odpovědností.

Společnost MANN+HUMMEL, která má po celém světě síť výzkumu a vývoje čítající více než 1 100 inženýrů, neustále pracuje na vývoji průkopnických filtračních řešení. Jsme pevně přesvědčeni, že čistý vzduch a čistá voda patří mezi lidská práva a základní předpoklad života. Výzvy v oblasti životního prostředí, kterým všichni čelíme, jsou vlastně součástí našeho obchodního modelu.

Vytvářením vynikajících filtračních řešení ve všech našich obchodních segmentech přispíváme
k zajištění čistší mobility, čistšího vzduchu a čistší vody na celém světě. Zaměřením se na tento cíl pomáháme chránit životní prostředí lidstva: Pro nás - a co je ještě důležitější - pro budoucí generace.

50 lídrů v oblasti klimatu

MANN+HUMMEL - oddělujeme užitečné od škodlivého

Zjistěte více o tom, jak MANN+HUMMEL, jako globální lídr a odborník v oblasti filtrace, řeší změnu klimatu v městských oblastech.

Přečtěte si více

Hodnoty

Hodnoty nejsou jen slova. Jsou prohlášením o účelu.

Zjistit více

Dodržování předpisů

Jasné interní pokyny a důsledná implementace jsou nezbytné pro náš úspěch.

Zjistit více