Co hledáte?
Vyberte prosím region, zemi a svůj jazyk

  

MANN+HUMMEL Právní upozornění

Autorská práva a ochranné známky

Autorská práva 2021 MANN+HUMMEL. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika a zvukové/video/animační soubory, včetně způsobu, jakým jsou uspořádány, podléhají autorskému právu a dalším právním předpisům týkajícím se ochrany duševního vlastnictví (např. zákon o ochranných známkách). Nesmí být kopírovány, upravovány ani používány na jiných webových stránkách pro komerční účely nebo za účelem šíření. Kromě toho některé webové stránky MANN+HUMMEL obsahují materiál, který podléhá autorským právům třetích stran a byl zpřístupněn pro použití na těchto webových stránkách.

Licenční práva

Věříme, že chápete, že společnost MANN+HUMMEL musí chránit své duševní vlastnictví, které zahrnuje patenty, ochranné známky a autorská práva. V důsledku toho tyto webové stránky nemohou udělit žádnou formu licenčních práv k duševnímu vlastnictví společnosti MANN+HUMMEL.

Odpovědnost

MANN+HUMMEL věnuje maximální péči při vytváření svých webových stránek a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. Společnost MANN+HUMMEL však nemůže zaručit bezproblémový přístup k poskytnutým informacím (obrázky, text, ceny atd.) nebo k tomu, aby byly úplné, přesné a aktuální. MANN+HUMMEL si vyhrazuje právo provádět změny nebo doplňovat poskytnuté informace.

Pokud je to právně přípustné, MANN+HUMMEL nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody – včetně ušlého zisku – které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s informacemi poskytovanými na těchto webových stránkách.

Výše uvedené platí také pro všechny odkazy uvedené na těchto webových stránkách, ať už přímo nebo nepřímo. MANN+HUMMEL nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku přístupu, stahování a ukládání těchto stránek nebo odkazů.

Společnost MANN+HUMMEL vám tímto doporučuje, že nemáme žádnou kontrolu nad rozvržením a obsahem odkazovaných stránek. V důsledku toho nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo kvalitu informací, které jsou zde uvedeny, ani za zajištění jejich aktuálnosti. V důsledku toho se tímto distancujeme od veškerého obsahu na všech stránkách propojených s našimi webovými stránkami.

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádnou formu záruky nebo garance, ať už výslovné nebo předpokládané. Zejména nepředstavují žádný předpokládaný slib nebo záruku týkající se vlastností a stavu, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účely nebo neporušení zákonů a neporušení patentů.

Tyto informace nepředstavují žádnou nabídku k prodeji. Všechny uvedené ceny jsou nezávazné.