Co hledáte?
Vyberte prosím region, zemi a svůj jazyk

MANN+HUMMEL Compliance: Stojíme si za integritou

Společnost MANN+HUMMEL se zavazuje jak k integritě, tak k dodržování zákona. Dodržování předpisů pro nás znamená, že přebíráme odpovědnost za naše zaměstnance a společnost. Jasné interní směrnice a jejich důsledné provádění jsou nezbytné pro náš úspěch.

Compliance_Verantwortung_fuer_Unternehmen_und_Mitarbeiter.jpg

Ve společnosti MANN+HUMMEL přebíráme odpovědnost za naše obchodní operace a za naše zaměstnance. Jednáme bezúhonně a v souladu s platnými zákony a předpisy.

Kodex chování

Nejdůležitější obsah také sdělujeme našim zaměstnancům prostřednictvím častých školení. Je to proto, že víme, že náš vzájemný úspěch je možný pouze tehdy, když naši zaměstnanci sdílejí naše hodnoty a pokyny a na jejich základě jednají jménem společnosti. Corporate Compliance Officer.

Dodržování předpisů společnosti

Když se něco pokazí, je správné se ozvat. Doporučujeme našim zaměstnancům – a také našim obchodním partnerům – předávat informace o možných nesrovnalostech ve společnosti. Každá informace je důležitá a dává nám příležitost napravit porušení.

Informace mohou být předány anonymně pomocí informátorského systému MANN+HUMMEL "SpeakUp". Tato opatření pomáhají zajistit, abychom mohli i nadále spolupracovat v duchu důvěry ve spolupráci nyní i v budoucnu.

Systém whistleblowingu

URL: speak-up.mann-hummel.com
iTunes : SpeakUp@MANN +HUMMEL 
Google Play: SpeakUp@MANN+HUMMEL

Přečtěte si více