Co hledáte?
Vyberte prosím region, zemi a svůj jazyk
MANN+HUMMEL_Museum_Historx_Filterwall.jpg

Společnost MANN+HUMMEL: Jak se chováme v oblasti filtrace? Naše historie

Vše začalo prvními produkty, látkovými vzduchovými filtry, vyrobenými
v Ludwigsburgu. Dnes , o osm desetiletí později, je MANN+HUMMEL jedním z lídrů na světovém trhu s filtrací.

V roce 1938 byli Adolf Mann a Dr. Erich Hummel majiteli textilní firmy Bleyle v Ludwigsburgu. Krátce po vypuknutí druhé světové války nabídl stuttgartský výrobce pístů Mahle textilní společnosti výrobu motorových filtrů, což byla nabídka, kterou přijali a položila tak základy pro jejich společnost:
MANN + HUMMEL.

Formativní léta a výzvy poválečného Německa

Po roce 1942 se oba zakladatelé společnosti MANN+HUMMEL věnovali intenzivnímu výzkumu a vývoji. Těžkosti poválečných let vyžadovaly vynalézavost, která vedla k restrukturalizaci jejich výroby. Místo filtrů se začaly vyrábět jiné výrobky včetně domácích potřeb a instalatérských armatur. Souběžně
s tím společnost MANN+HUMMEL pokračovala v dalším rozvoji svého podnikání v oblasti filtrů.

Konec čtyřicátých let znamenal zlom, když z výrobní linky sjel první Volkswagen Brouk a společnost MANN+HUMMEL vyráběla velké objemy plstěných kuželových filtrů pro tato vozidla.

Průmyslová velkovýroba a internacionalizace

V 50. letech 20. století umožnilo zavedení výroby na montážní lince společnosti MANN+HUMMEL přechod k průmyslové velkovýrobě. Pokračující německý poválečný hospodářský zázrak a rostoucí poptávka vyžadovaly další rozšíření výrobních kapacit. Výrazně se zvýšil také vývoz, a proto společnost MANN+HUMMEL reagovala založením mezinárodních distribučních společností.

Současně vedení podniku zavedlo rozsáhlá opatření v oblasti sociální politiky. Podnikové zdravotní pojištění, podíl na zisku, podnikový penzijní systém a možnost zaměstnanců získat výhodně bydlení prostřednictvím programu výstavby domů učinily zaměstnání ve společnosti MANN+HUMMEL ještě atraktivnějším.

Průkopnické inovace a expanze

Inovativní produkty "made by MANN+HUMMEL" znamenaly cestu k tomu, aby se společnost stala vývojovým partnerem a výrobcem originálního vybavení pro automobilový průmysl. Na významu získalo zlepšování spotřeby a výkonu motorů a snižování emisí škodlivin. Odborník na filtraci
z Ludwigsburgu také zvýšil využití plastů ve své výrobě. To umožnilo snížení hmotnosti a flexibilnější konstrukci výrobků . Další důležitou inovací bylo zavedení technologie ztraceného jádra pro vstřikování. To umožnilo bezproblémovou výrobu složitých sacích potrubí. Výsledkem byla výroba prvních sériových sacích rozvodů z plastu, souběžný vývoj krytů olejových filtrů z plastu a také komplexních modulových řešení. Kromě automobilového sektoru začala být společnost MANN+HUMMEL aktivní také v oblasti hydrauliky a filtrace kapalin.

Od poloviny 90. let 20. století nabývala stále většího významu problematika ochrany životního prostředí a recyklace. Společnost MANN+HUMMEL vyšla novým požadavkům vstříc již v rané fázi opatřeními ve výrobním procesu a při používání materiálů.

Stabilní růst v rodinném vlastnictví

Po smrti Adolfa Manna v roce 1971 a Ericha Hummela v roce 1984 přešly akcie společnosti do rukou zakladatelských rodin.

Výrazný růst společnosti MANN+HUMMEL v předchozích třech desetiletích si vyžádal organizační změny. Společnost Filterwerk Mann+Hummel GmbH a ostatní společnosti byly sloučeny v rámci skupiny MANN+HUMMEL a obchodní jednotka pro průmyslovou filtraci byla rozšířena.

V devadesátých letech a po roce 2000 skupina MANN+HUMMEL neustále rozšiřovala svou celosvětovou působnost. Společnost založila řadu dceřiných společností na evropském, americkém
a asijském trhu. Dvěma hlavními hnacími silami internacionalizace byla optimalizace výrobních
a logistických nákladů a zřízení provozů v blízkosti zákazníka.

Dlouhodobá strategie: Vedoucí postavení v oblasti filtrace

V roce 2009 byla dlouhodobá strategie skupiny ztělesněna vizí "Vedoucí postavení ve filtraci". Jejími hlavními body jsou vedoucí postavení v oblasti kvality a inovací, blízkost k zákazníkovi na globální úrovni a další růst prostřednictvím cílených akvizic.

Počet zaměstnanců vzrostl na více než 22 000 ve více než 80 závodech po celém světě. Jako poslání společnosti bylo stanoveno "oddělování užitečného od škodlivého". Činnost společnosti byla rozdělena mezi obchodní jednotky Transportation a Life Sciences & Environment a začaly se rozšiřovat nové oblasti odbornosti, které společnosti pomohly pokračovat ve vývoji inteligentních filtračních řešení, jež umožňují čistší mobilitu, čistší vzduch a čistší vodu.

Sídlo společnosti se nachází v německém Ludwigsburgu nedaleko Stuttgartu. Svůj závazek zde společnost obnovila otevřením technologického centra v roce 2016. Společnost MANN+HUMMEL nadále rozšiřuje svůj sortiment výrobků o četné oblasti filtrace. 

Jsme přesvědčeni, že filtrace má dnes i v budoucnu zásadní význam a společnost MANN+HUMMEL bude i nadále poskytovat klíčové technologie, které pomáhají udržet čistší planetu.

Zjistěte více

Portrét - naše DNA

PROZKOUMAT

Management

PROZKOUMAT